DỊCH VỤ THÔNG CỐNG NGHẸT BẰNG MÁY CÔNG NGHIỆP – MÁY LOXO – NẠO VÉT VẠCH 99% CỐNG

ĐƠN GIÁ:
– Loại dây 1: 300.000 đến 400.000đ/1m
– Loại dây 2: 450.000 đến 500.000đ/1m
– Loại dây 3: 600.000 đến 800.000đ/1m
– Loại dây 4: 900.000 đến 1.200.000đ/1m